Tiistai 26.3.2019  klo: 1:28 Lattiamies, Tekijänkatu 16, 04440 Järvenpää Puh: 050 - 340 7818 Email: myynti@lattiamies.fi
Klikkaamalla tästä näet AAA-sertifikaattimme 2014
ETUSIVULATTIAVALUANTURAVALUMUUT VALUTBETONIDESIGNBETONITARJOUSPYYNTÖYHTEYSKYSYTTYÄTILAA

Tietoa eri betonilaaduista

Tältä sivulta löydät tietoa eri betonilaaduista. Kaikkia betonilaatuja pystyy tilaamaan eri lujuusluokilla, rasitusluokilla (säänkestävyys, sulfaatin ja suolankestävyys) ja kivikokoja on useita. Alla esitelty yleisimpiä käyttämiämme betonilaatuja.

ANTURABETONI

Anturoiden valussa käytetään yleensä rakennebetonia. Yleisin lujuusluokka on K30 rakennemassa 16-32mm kivikoolla. Anturoiden valuissa käytämme yleensä notkeusluokkaa S2 tai S3. Anturoissa voidaan käyttää myös säänkestävää betonia jos rakennesuunnittelija on jostain syystä näin päättänyt.

BETONI HARKKOVALUUN

Harkkojen täyttövalussa käytetään harkkojen sisämitasta riippuen 8-hieno16 kiviaineksen omaavaa juoksevaa betonilaatua. Yleisin lujuusluokka on K30 ja kivikoko 8mm notkeusluokan ollessa S4. Monesti kyseisestä betonilaadusta käytetään arkikielessä nimeä juotosbetoni.

SAUMAUSBETONI / ONTELOIDEN SAUMAVALUBETONI

Saumausbetoni on erittäin juoksevaa S4 notkeuden omaava betonilaatu. Kivikoko on lähes poikkeuksetta 8mm. Yleisin käytettävä lujuusluokka on K30. Saumausbetonia käytetään yleisesti ontelolaattojen saumojen valamiseen. Myös tästä betonilaadusta käytetään arkikielessä monesti nimeä juotosbetoni. Jos saumaus joudutaan tekemään pakkasolosuhteissa, voidaan saumausbetoni tehdä pakkasbetonista, jolloin lämpötila saa olla alimmillaan jopa -15°C.

LATTIABETONI

Lattiabetoni on nimenomaan betonilattioiden valamiseen kehitetty betonilaatu. Lattiabetonia käytetään lattioiden lisäksi parvekkeiden sekä terassien laattojen valuissa. Yleisin käytettävä lujuusluokka on K30 ja kivikoko hieno16 notkeusluokan ollessa S3 normaalivahvuisissa laatoissa. Erittäin ohuissa valuissa käytetään hienompaa 8mm kivikokoa ja paksujen laattojen (yli 12cm) tapauksissa voidaan käyttää 16mm kivikokoa ilman hienoainesta. Lattiabetoni voidaan toteuttaa myös nopeasti pinnoitettavalla NP betonilaadulla, jolloin betonilaatan kuivuminen nopeutuu noin 2-3 kertaiseksi tavalliseen betoniin verrattuna. Ulkotiloissa kuten esimerkiksi parvekkeet ja terassit joita ei vesieristetä, täytyy käyttää säänkestävää lattiabetonia. Säänkestävässä lattiabetonissa lujuusluokka on aina vähintään K35.Erikoisbetonit ja betonilaatujen lisäominaisuudet


SÄÄNKESTÄVÄ BETONI JA PAKKASBETONI

Säänkestävä betoni ja pakkasbetoni sekoitetaan monesti keskenään nimen vuoksi. Säänkestävä betoni on huokoistettu betonilaatu, lujuusluokaltaan aina vähintään K35. Kyseistä betonilaatua käytetään ulkotiloissa jotka pääsevät kastumaan ja jäätymään talvella. Huokoistuksen ja suuremman lujuusluokan ansiosta betoni kestää toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen kärsimättä ja rapautumatta. Toisin sanoen betonin sisään jää pieniä ilmakuplia, joihin vesi pääsee jäätyessään laajentumaan vahingoittamatta itse betonia. Tavallinen betoni rapautuu pikkuhiljaa pinnasta joutuessaan vuosien varrella toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen alaiseksi. Säänkestävyys voidaan tilata lisäominaisuutena lähes kaikkiin betonilaatuihin. Säänkestävää betonia ei voida valaa pakkasolosuhteissa, vaan lämpötilan on oltava yli 0°C, mielellään yli 5°C. Pakkasbetoni taas soveltuu valettavaksi jopa -15°C olosuhteissa. Pakkasbetonia käytetään vain erikoistilanteissa talvella, lähinnä onteloiden saumavaluihin, erilaisiin juotosvaluihin sekä valuharkkojen täyttövaluihin pakkasolosuhteissa.

NOPEASTI KOVETTUVA (RAPID) BETONI

Nopeasti kovettuva, arkikielessä RAPID betoni on nimenomaan nopeasti kovettuva betoni, betonissa käytetään tällöin rapid-sementtiä. Kyseistä betonilaatua käytetään esim. viileissä olosuhteissa kun lämmitystä ei ole mahdollista järjestää. Rapid-sementtiä käytettäessä betonin kovettuminen nopeutuu ja esimerkiksi lattioita päästään hiertämään nopeammin kuin tavallista betonia käytettäessä. Toinen yleinen käyttötarkoitus on ulkovalut viileissä olosuhteissa, jolloin on vaara betonin jäätymiselle ennen sementin kovettumista. Nopeasti kovettuva rapid betoni ei kuivu yhtään nopeammin kuin tavallinen betoni. Nimi sekoitetaan monesti nopeasti pinnoitettavan NP betonin kanssa vaikka kyseessä ovat täysin erityyppiset betonilaadut.

NOPEASTI PINNOITETTAVA (NOPEASTI KUIVUVA) NP BETONI

Nopeasti pinnoitettava NP betoni kuivuu vähintään puolet nopeammin kuin tavallinen betoni. Betonilaadun käyttö on lisääntynyt viime aikoina erittäin paljon, koska monesti rakennusaikataulut ovat tiukkoja ja nopeammin kuivuva NP betoni mahdollistaa esimerkiksi lattioiden nopeamman pinnoittamisen. Yleisin käyttötarkoitus onkin nimenomaan lattialaatat.

MUOVIKUITUBETONI

Muovikuitubetoni vähentää laatan halkeilua ja tarvittaessa mahdollistaa hiukan ohuempien laattojen valamisen kuin betoni ilman muovikuitua. Muovikuidulla voidaan myös korvata raudoitus, kun muovikuitua annostellaan riittävästi. Yleensä muovikuitubetonia käytetään lattiarakenteissa yleisen annostelun ollessa käyttötarkoituksesta riippuen välillä 1kg-3,5kg/m3. Muovikuitubetonia ei suositella viimeiselle pinnalle jätettävän betonilattian valuihin, muutoin kuin parkkihalleissa joissa muovikuitujen paikoittainen näkyminen pinnassa ei ole ongelma.

TERÄSKUITUBETONI

Teräskuitubetonia käytetään yleisesti nimenomaan raudoituksen korvaamiseen sekä betonin halkeilun vähentämiseen lattialaatoissa ja muissa rakenteissa. Käyttötarkoituksesta riippuen annostelu on yleensä luokkaa 20kg-40kg/m3. Teräskuitubetonia ei voi käyttää viimeiselle pinnalle jäävän betonilattian kanssa.

VÄRIBETONI

Väribetonia käytetään kohteissa, joissa betoni jää viimeiselle pinnalle ja halutaan joku tietty väri/värisävy betoniin. Yleensä kyseessä ovat lattia- ja seinärakenteet. Betonin pinta voidaan värjätä myös sirotteella etenkin lattiapinnoilla. Sirotevärjäys on yleensä edullisempi ratkaisu ja tuo lisäksi lisäkestävyyttä lattiapintaan.

VALKOBETONI

Valkobetonia käytetään silloin kun halutaan täysin valkoinen lattia. Valkobetonissa käytettävä kiviaines ja sementti on valkoista. Hinnaltaan valkobetoni on huomattavasti kalliimpaa kuin tavallinen betoni. Lattialaatassa pinta voidaan värjätä lähes valkoiseksi myös värisirotteella, joka on huomattavasti edullisempi ratkaisu. Sirotetta käytettäessä pinnasta ei kuitenkaan koskaan saada täysin valkoista, vaan pinta on hiukan harmaaseen taittavan valkoinen. Kun halutaan täysin valkoinen betonilattia on valkobetonin käyttö ainoa vaihtoehto. Jos lattia halutaan pinnoittaa niin tuotteella Elämyslattia+ betonipinnoite saadaan myöskin täysin valkoinen lattiapinta aikaan.


Pyydä tarjous betonitoimituksesta

©2017 Lattiamies Kaikki oikeudet pidätetään.