050 - 590 4566    Kivikonlaita 42, 00940 Helsinki
Sähköposti: myynti@lattiamies.fi

Betonitoimitukset Sokkelivaluihin, harkkovaluihin sekä muihin kohteisiin

Sokkelivalu

Sokkelivaluihin saat meiltä betonin pumpattuna sekä halutessasi myös valutyön. Sokkelivaluissa käytetään tapauskohtaisesti joko C25/30 lujuusluokan tavallista hienolaatuista betonia tai useasti myös säänkestävää C30/37 lujuusluokan hienolaatuista betonia. Kivikoko on yleisesti hieno16, joka tarkoittaa että suurin betonimassassa oleva kivi on halkaisijaltaan 16mm ja betonimassassa on mukana paljon hienojakoista kiviainesta.

Meiltä saat tarvittaessa myös sokkelin valumiehen hintaan 320€ alv 0% (396.80€ sis.alv 24%). Tilatessassi valumiehen meiltä valamme sokkelin suoraksi millin tarkasti laserilla.

Tilaa sokkelivalu       Pyydä tarjous sokkelivalusta

€ 153.00 / m3

Sokkelivaluun käytettävä betoni C25/30 hieno16 S3 pumpattuna
Yli 6m3 toimituksille Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
säänkestävää C30/37 lujuusluokan betonia 30€ / m3 Alv 0%

Sokkelivalu Espoossa 15.4.2021, sokkelin betonitoimitus ja pumppaus säänkestävällä sokkelibetonilla:

Harkkovalu

Harkkovalut ovat myös yksi tärkeimmistä palveluistamme, näistä nimenomaan seinän harkkovalut. Saat meiltä betonin pumpattuna sekä halutessasi myös valutyön. Harkkovaluihin käytetään yleensä hienoa 8mm kivellä olevaa juoksevaa S4 notkeusluokan omaavaa betonia. Harkkovalut ovat yleensä hitaita suorittaa ja tehdään kalliimmalla betonilaadulla. Pystymme paketoimaan hinnan kuitenkin kiinteäksi koska toimimme omalla kalustolla sekä henkilöstöllä.

Meiltä saat tarvittaessa myös harkkovalun / seinän harkkovalun valumiehen hintaan 320€ alv 0% (396.80€ sis.alv 24%). Tilatessassi valumiehen meiltä valumiehemme vibraa betonin valaessaan, varmistaen näin että seinien / harkkojen sisälle ei jää ilmataskuja.

Tilaa harkkovalu       Pyydä tarjous harkkovalusta

€ 190.00 / m3

Seinän harkkovaluissa yleisesti käytettävä betoni C25/30 8mm S4 pumpattuna
Yli 6m3 toimituksille Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
säänkestävää C30/37 lujuusluokan betonia 30€ / m3 Alv 0%

Harkkovalu Espoossa 30.4.2021, harkkojen täyttövalu:

Muottiharkkojen valu Espoossa 30.4.2021 juotosbetonilla:

Muut valut ja betonitoimitukset

Toimitamme betonin joko ränniautolla tai pumpattuna kaikkiin kohteisiin. 32 metrin puomilla varustettu Puzmeister pumppuautomme yltää haastaviinkin kohteisiin ja ilman puomia varustettu Puzmeister pumppuautomme on pienempi ja näppärä ahtaisiin kohteisiin joissa ei puomista ole hyötyä tai mahdollista käyttää.

Pyydä tarjous

Tietoa eri betonilaaduista

Alla löydät tietoa eri betonilaaduista. Kaikkia betonilaatuja pystyy tilaamaan eri lujuusluokilla, rasitusluokilla (säänkestävyys, sulfaatin ja suolankestävyys) ja kivikokoja on useita. Alla esitelty yleisimpiä käyttämiämme betonilaatuja.

ANTURABETONI

Anturoiden valussa käytetään yleensä rakennebetonia. Yleisin lujuusluokka on C25/30 rakennemassa 16-32mm kivikoolla. Anturoiden valuissa käytämme yleensä notkeusluokkaa S2. Anturoissa voidaan käyttää myös säänkestävää betonia jos rakennesuunnittelija on jostain syystä näin päättänyt.

Tilaa anturavalu       Laske anturavalun hinta       Pyydä tarjous anturavalusta

€ 128.00 / m3

Anturavaluissa yleisesti käytettävä betoni C25/30 16mm tai 32mm kivikoolla S2 pumpattuna
Yli 6m3 toimituksille Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
säänkestävää C30/37 lujuusluokan betonia 30€ / m3 Alv 0%

BETONI HARKKOVALUUN

Harkkojen täyttövalussa käytetään harkkojen sisämitasta riippuen 8-hieno16 kiviaineksen omaavaa juoksevaa betonilaatua. Yleisin lujuusluokka on C25/30 ja kivikoko 8mm notkeusluokan ollessa S4. Monesti kyseisestä betonilaadusta käytetään arkikielessä nimeä juotosbetoni.

Tilaa harkkovalu       Pyydä tarjous harkkovalusta

€ 190.00 / m3

Seinän harkkovaluissa yleisesti käytettävä betoni C25/30 8mm S4 pumpattuna
Yli 6m3 toimituksille Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
säänkestävää C30/37 lujuusluokan betonia 30€ / m3 Alv 0%

JUOTOSBETONI / SAUMAUSBETONI / ONTELOIDEN SAUMAVALUBETONI

Juotosbetoni on erittäin juokseva S4 notkeuden omaava betonilaatu. Kivikoko on lähes poikkeuksetta 8mm. Yleisin käytettävä lujuusluokka on C25/30. Juotosbetonia käytetään yleisesti ontelolaattojen saumojen valamiseen. Jos ontelolaattojen saumaus joudutaan tekemään pakkasolosuhteissa, voidaan käyttää pakkasbetonia, jolloin lämpötila saa olla alimmillaan jopa -15°C.

Tilaa onteloiden saumavalu       Pyydä tarjous saumausvalusta

€ 190.00 / m3

Onteloiden saumavalussa yleisesti käytettävä juotosbetoni C25/30 8mm S4 pumpattuna
Yli 6m3 toimituksille Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
säänkestävää C30/37 lujuusluokan betonia 30€ / m3 Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
pakkasbetonia 60€ / m3 Alv 0%

Onteloiden saumavalu juotosbetonilla Espoossa 20.4.2021:

LATTIABETONI

Lattiabetoni on nimenomaan betonilattioiden valamiseen kehitetty betonilaatu. Lattiabetonia käytetään lattioiden lisäksi parvekkeiden sekä terassien laattojen valuissa. Yleisin käytettävä lujuusluokka on C25/30 ja kivikoko hieno16 notkeusluokan ollessa S3 normaalivahvuisissa laatoissa. Erittäin ohuissa valuissa käytetään hienompaa 8mm kivikokoa ja paksujen laattojen (yli 12cm) tapauksissa voidaan käyttää 16mm kivikokoa ilman hienoainesta. Lattiabetoni voidaan toteuttaa myös nopeasti pinnoitettavalla NP betonilaadulla, jolloin betonilaatan kuivuminen nopeutuu noin 2 kertaiseksi tavalliseen betoniin verrattuna. Suosittelemme lattiavaluissa käytettäväksi NP-Lattiabetonia, tällöin työmaan aikataulut pitävät ja lisähinta on marginaalinen verrattuna siihen että betonin kuivumista joudutaan odottelemaan. Ulkotiloissa kuten esimerkiksi parvekkeet ja terassit joita ei vesieristetä, täytyy käyttää säänkestävää lattiabetonia. Säänkestävässä lattiabetonissa lujuusluokka on nykymääritysten mukaan aina vähintään C30/37.

Tilaa lattiavalu       Laske lattiavalun hinta       Pyydä tarjous lattiavalusta

€ 153.00 / m3

Lattiavaluissa yleisesti käytettävä Lattiabetoni C25/30 hieno16 S3 pumpattuna
Yli 6m3 toimituksille Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
säänkestävää C30/37 lujuusluokan betonia 30€ / m3 Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
nopeasti pinnoitettavaa NP Lattiabetonia 40€ / m3 Alv 0%

Lisähinta kun käytetään
nopeasti kovettuvaa rapid Lattiabetonia 15€ / m3 Alv 0%

Erikoisbetonit ja betonilaatujen lisäominaisuudet

SÄÄNKESTÄVÄ BETONI JA PAKKASBETONI

Säänkestävä betoni ja pakkasbetoni sekoitetaan monesti keskenään nimen vuoksi. Säänkestävä betoni on huokoistettu betonilaatu, lujuusluokaltaan nykymääritysten mukaan aina vähintään C30/37. Kyseistä betonilaatua käytetään ulkotiloissa jotka pääsevät kastumaan ja jäätymään talvella. Huokoistuksen ja suuremman lujuusluokan ansiosta betoni kestää toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen kärsimättä ja rapautumatta. Toisin sanoen betonin sisään jää pieniä ilmakuplia, joihin vesi pääsee jäätyessään laajentumaan vahingoittamatta itse betonia. Tavallinen betoni rapautuu pikkuhiljaa pinnasta joutuessaan vuosien varrella toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen alaiseksi. Säänkestävyys voidaan tilata lisäominaisuutena lähes kaikkiin betonilaatuihin. Säänkestävää betonia ei voida valaa pakkasolosuhteissa, vaan lämpötilan on oltava yli 0°C, mielellään yli 5°C. Pakkasbetoni taas soveltuu valettavaksi jopa -15°C olosuhteissa. Pakkasbetonia käytetään vain erikoistilanteissa talvella, lähinnä onteloiden saumavaluihin, erilaisiin juotosvaluihin sekä valuharkkojen täyttövaluihin pakkasolosuhteissa. Pakkasbetonista ei voi valaa esimerkiksi lattioita. Kylmissä talviolosuhteissa jos joudutaan valamaan esimerkiksi lattialaattoja täytyy betonin lämmityslisän lisäksi tilata betoniin extralämpö, jolloin betoni on vähintään 30 asteista.

Tilaa säänkestävä betoni / pakkasbetoniPyydä tarjous säänkestävästä betonista

€ 30.00 / m3

Lisähinta C30/37 säänkestävyydestä
mihin tahansa käytettävään betonilaatuun Alv 0%

€ 250.00 / m3

Pakkasbetonin kuutiohinta yli 6m3 toimituksille pumpattuna Alv 0%

NOPEASTI KOVETTUVA (RAPID) BETONI

Nopeasti kovettuva, arkikielessä RAPID betoni on nimenomaan nopeasti kovettuva betoni, betonissa käytetään tällöin rapid-sementtiä. Kyseistä betonilaatua käytetään esim. viileissä olosuhteissa kun lämmitystä ei ole mahdollista järjestää. Rapid-sementtiä käytettäessä betonin kovettuminen nopeutuu ja esimerkiksi lattioita päästään hiertämään nopeammin kuin tavallista betonia käytettäessä. Toinen yleinen käyttötarkoitus on ulkovalut viileissä olosuhteissa, jolloin on vaara betonin jäätymiselle ennen sementin kovettumista. Nopeasti kovettuva rapid betoni ei kuivu yhtään nopeammin kuin tavallinen betoni. Nimi sekoitetaan monesti nopeasti pinnoitettavan NP betonin kanssa vaikka kyseessä ovat täysin erityyppiset betonilaadut.

Tilaa rapid-betoni       Pyydä tarjous rapid-betonista

€ 15.00 / m3

Lisähinta rapid-sementistä
mihin tahansa käytettävään betonilaatuun Alv 0%

Huom! NP-betonilisään kuuluu jo rapid-sementti.

NOPEASTI PINNOITETTAVA (NOPEASTI KUIVUVA) NP BETONI

Nopeasti pinnoitettava NP betoni kuivuu kaksinkertaisella nopeudella verrattuna tavalliseen betoniin. Betonilaadun käyttö on lisääntynyt viime aikoina erittäin paljon, koska monesti rakennusaikataulut ovat tiukkoja ja nopeammin kuivuva NP betoni mahdollistaa esimerkiksi lattioiden nopeamman pinnoittamisen. Yleisin käyttötarkoitus onkin nimenomaan lattialaatat ja suuri osa Lattiamiehen valamista lattioista toteutetaan nimenomaan NP-betonilla.

Tilaa NP-betoni       Pyydä tarjous NP-betonista

€ 193.00 / m3

Suositeltava vaihtoehto ja lattiavaluissa yleisesti käytettävä nopeasti pinnoitettava NP betoni C25/30 hieno16 S3 pumpattuna
Yli 6m3 toimituksille Alv 0%

Huom! NP-betonissa käytetään aina automaattisesti rapid-sementtiä, ja tämä on laskettu mukaan hintaan.

MUOVIKUITUBETONI

Muovikuitubetoni vähentää laatan halkeilua ja tarvittaessa mahdollistaa hiukan ohuempien laattojen valamisen kuin betoni ilman muovikuitua. Muovikuidulla voidaan myös korvata raudoitus, kun muovikuitua annostellaan riittävästi. Yleensä muovikuitubetonia käytetään lattiarakenteissa yleisen annostelun ollessa käyttötarkoituksesta riippuen välillä 1kg-3,5kg/m3. Muovikuitubetonia ei suositella viimeiselle pinnalle jätettävän betonilattian valuihin, muutoin kuin parkkihalleissa joissa muovikuitujen paikoittainen näkyminen pinnassa ei ole ongelma.

Tilaa muovikuitubetoni       Pyydä tarjous muovikuitubetonista

€ 60.00 / m3

Lisähinta käytettävään
betonilaatuun muovikuidusta Alv 0%

Muovikuidun määrä on tyypillisesti
2.5 - 3.5kg/m3

TERÄSKUITUBETONI

Teräskuitubetonia käytetään yleisesti nimenomaan raudoituksen korvaamiseen sekä betonin halkeilun vähentämiseen lattialaatoissa ja muissa rakenteissa. Käyttötarkoituksesta riippuen annostelu on yleensä luokkaa 20kg-40kg/m3. Teräskuitubetonia ei voi käyttää viimeiselle pinnalle jäävän betonilattian kanssa.

Tilaa teräskuitubetoni       Pyydä tarjous teräskuitubetonista

€ 80.00 / m3

Lisähinta käytettävään
betonilaatuun teräskuidusta Alv 0%

Teräskuidun määrä 25 - 30kg/m3

VÄRIBETONI

Väribetonia käytetään kohteissa, joissa betoni jää viimeiselle pinnalle ja halutaan joku tietty väri/värisävy betoniin. Yleensä kyseessä ovat lattia- ja seinärakenteet. Yleisin ja edullisin väri on musta, jota lisätään tietty prosenttimäärä betonimassaan, yleisesti noin 1% jolloin betonin sävy muuttuu kauttaaltaan. Muut värit ovat kalliimpia, sinisen ollessa kaikista kallein värisävy. Betonin pinta voidaan värjätä myös sirotteella etenkin lattiapinnoilla. Sirotevärjäyksestä käytetään yleisesti nimikettä Mastertop, vaikka sirotevalmistajia on useita Mastertopin ollessa vain yksi tuotemerkki. Sirotevärjäys on selkeästi edullisempi ratkaisu ja tuo lisäksi huomattavasti lisää kulutuskestävyyttä lattiapintaan. Sirotetta käytetään paljon nimenomaan autotalleissa ja teollisuushalleissa sekä viimeiselle pinnalle jätettävän asuin-/julkisen tilan lattioissa kuten omakotitaloissa ja esimerkiksi kaupoissa ja kauppakeskuksissa.

Tilaa sirotepinnalla värjätty betoniPyydä tarjous väribetonistaPyydä tarjous sirotteella värjäyksestä

€ 7.00 / m2

Lisähinta betonilattian sirotevärjäyksestä toteutettuna konehierretyn ja koneliipatun lattiavalun yhteydessä Alv 0%

Väribetonin hinta riippuu käytettävästä väristä sekä tarvittavan värin määrästä, joten hinta vaihtelee tapauskohtaisesti

VALKOBETONI

Valkobetonia käytetään silloin kun halutaan täysin valkoinen lattia. Valkobetonissa käytettävä kiviaines ja sementti on valkoista. Hinnaltaan valkobetoni on huomattavasti kalliimpaa kuin tavallinen betoni, hinta on monesti moninkertainen tavalliseen vastaavaan betonilaatuun verrattuna. Hinta vaihtelee tilattavan määrän mukaan ja valkobetoni tarjotaan asiakkaalle aina tapauskohtaisesti. Lattialaatassa pinta voidaan värjätä lähes valkoiseksi myös valkoisella värisirotteella, joka on huomattavasti edullisempi ratkaisu. Sirotetta käytettäessä pinnasta ei kuitenkaan koskaan saada täysin valkoista, vaan pinta on hiukan harmaaseen taittavan valkoinen. Kun halutaan täysin valkoinen betonilattia on valkobetonin käyttö ainoa vaihtoehto. Jos lattia halutaan pinnoittaa niin tuotteella Elämyslattia+ betonipinnoite (Mikrosementti) saadaan myöskin täysin valkoinen lattiapinta aikaan.

Tilaa betoni valkoisella sirotteellaPyydä tarjous valkobetonista

€ 15.00 / m2

Lisähinta betonilattian valkoisesta sirotevärjäyksestä toteutettuna konehierretyn ja koneliipatun lattiavalun yhteydessä Alv 0%

Valkobetonin hinta riippuu tarvittavasta betonimäärästä sekä kohteen sijainnista, joten hinta vaihtelee tapauskohtaisesti